Een rijke historie

Een rijke historie

Nu – 2010 | nieuw elan


1 Juni 2016 eindigt één hoofdstuk en begint een nieuwe: OD205 verlaat haar statig pand aan de Oude Delft 205. Terwijl de architecten hun naam opgeven en fuseren gaat het stedenbouwkundig bureau onder de naam OD205 door en verhuist naar de Schiecentrale in Rotterdam. Net als 50 jaar eerder is er weer overeenstemming tussen bureauadres en bureaufilosofie. Aan de Schiehavenkade heeft het bureau een nieuw en groter thuis gevonden dat gekenmerkt wordt door onze drie kernthema's: transformatie | perspectief | innovatie

Met een groeiend aantal collega's zet Ralf de in 2011 uitgestippelde koers voort. Meer dan ooit tevoren vormen de vakgebieden stedenbouw, ruimtelijke ordening en inrichting van het openbaar gebied een integraal onderdeel van onze complexe samenleving. Ons bureau wil hiervan een onmisbaar deel zijn. Sinds de zomer van 2016 onder de (handels-) naam: od205 | een ander perspectief

2 Eind 2010 wordt Ralf Hottenträger mededirecteur van OD205 stedenbouw, onderzoek en landschap. Een klein jaar later verwerft hij het tot OD205 sl omgedoopte bureau en vormt het om tot een compacte organisatie. Een voorwaarde om de crisis in de branche het hoofd te kunnen bieden. Samen met de projectleiders Danny Nelemans en Arjen Stam dekken de eerste jaren drie professionals de vakgebieden stedenbouw, buitenruimte-ontwerp en planologie af. Met behulp van een flexibele schil van ontwerpers en specialisten kan voor elke opgave telkens een customized team samen worden gesteld. Vanaf het begin zien de kernleden het als hun missie het bureau weer tot grote hoogte te brengen; in maatschappelijke relevantie, drive en vooruitstrevendheid. Stapsgewijs weet het bureau weer een herkenbare signatuur op te bouwen. Met eigengereidheid, optimisme en geloof in de kracht van het ontwerp begint het bureau uit een diep dal te klimmen. Met het aannemen van nieuwe junior-collega's wordt vervolgens aan een breed scala van projecten gewerkt; aan klassieke opdrachten, taaie tenders, groote prijsvragen, kleine interventies en eigen initiatieven.

 

2010 - 1980 | de grote crises


3
De koers van het stedenbouwkundig bureau is vooral gericht op pragmatische, gedegen adviezen en optimale dienstverlening. Mede door het goede economische klimaat en de constante stroom van opdrachten worden belangrijke maatschappelijke veranderingen niet op tijd onderkent: de afnemende invloed van de overheid op de ruimtelijke ordening, het belang van transparantie en samenwerken en de noodzaak nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. De economische crisis die zich sinds 2008 ontvouwd raakt het bureau 2010 dan ook diep.

 

4 De vroege jaren 80 worden overschaduwd door de economische neergang en de veranderende rol van de wereldbank. In binnen-en buitenland slinkt het poertefeuille. Desondanks weet een nieuwe generatie directeuren OD205 geleidelijk te verkleinen en tegelijkertijd een aantal spraakmakende projecten te realiseren. In de jaren 90 leiden nieuwe opvattingen over het vak en over de eigen organisatie intern tot een roerige periode met een pijnlijke splitsing van het bureau in 1994 als gevolg. Sinds die tijd bestaan er twee bureaus die OD205 in hun naam voeren: één bureau voor stedenbouw en één voor architectuur. 

 

1980 - 1938 | het begin


3
In 1969 trekt Van Embden zich uit het bureau terug en wordt OD205 tot bureaunaam gekozen.
Enerzijds een verwijzing naar het adres, de Oude Delft 205 in Delft, anderzijds ook een signaal dat niet een bepaalde persoon richting geeft aan het bureau, maar het collectief.
OD205 wordt gevraagd haar expertise met campussen en haar maatschappelijke betrokkenheid in te zetten in projecten in grote delen van Azië, het Midden-Oosten en Afrika. Projecten in onder meer Indonesië, Singapore, Nigeria, Gabon en Kenia volgen elkaar in rap tempo op. Nieuwe Universiteiten en woongebieden, verbeteringen van kampongs en duurzame irrigatieplannen; al dat wordt door een 150-tal ontwerpers vanuit drie vestigingen [Delft, Eindhoven, Singapore] onder handen genomen.
Het bureau is stevig verbonden aan het Internationale Modernisme. Elke opgave wordt functioneel, rationeel en analytisch benaderd. Op stedenbouwkundig gebied bouwt OD205 deze aanpak uit tot een haast wetenschappelijk model. Op architectonisch vlak tonen de ontwerpen een fascinatie voor architectonische structuur en een intelligente industrialisatie van het bouwproces.

 

2 Vanaf 1964 is het bureau een partnerschap onder de naam ‘Van Embden, Roorda van Eysinga, Smelt, Wittermans, Choisy’. Gretig stort het bureau zich op nieuwe opgaven: met de baanbrekende ontwerpen van de Tu's van Eindhoven en Twente introduceert het bureau de universiteitscampus in Nederland en verwerft het grote faam. Net zoals met de hoogbouw van de Medische Faculteit [Erasmus MC] Rotterdam.

 

1 In 1938 richt Sam van Embden zijn eigen ontwerpbureau op. Hij is één van de eerste stedenbouwkundigen van Nederland en zou ook één van de spraakmakendste worden. Na de Tweede Wereldoorlog groeit het portefeuille van zijn bureau spectaculair. Voor 10-tallen gemeenten worden plannen gemaakt en uitgevoerd; voor de verwoeste centra en voor nieuwe uitbreidingswijken die de explosief groeiende bevolking van moderne woonruimte moet voorzien.