Een rijke historie

Een rijke historie

1938 - 1980 | het begin

1
In 1938 richtte Sam van Embden zijn eigen ontwerpbureau op. Hij was één van de eerste stedenbouwkundigen van Nederland en zou ook één van de spraakmakendste worden. Na de Tweede Wereldoorlog groeide het portefeuille van zijn bureau spectaculair. Voor 10-tallen gemeenten werden plannen gemaakt en uitgevoerd; voor de verwoeste centra en voor nieuwe uitbreidingswijken die de explosief groeiende bevolking van moderne woonruimte moest voorzien.

2

Vanaf 1964 was het bureau een partnerschap onder de naam ‘Van Embden, Roorda van Eysinga, Smelt, Wittermans, Choisy’. Gretig stortte het bureau zich op nieuwe opgaven: met de baanbrekende ontwerpen van de TU’s van Eindhoven en Twente introduceerde het bureau de universiteitscampus in Nederland en verwierf het grote faam. Net zo als met de hoogbouw van de Medische Faculteit [Erasmus MC] Rotterdam.

 

3
In 1969 trok Van Embden zich uit het bureau terug en werd OD205 als bureaunaam gekozen.
Enerzijds een verwijzing naar het adres, de Oude Delft 205 in Delft, anderzijds ook een signaal dat niet een bepaalde persoon richting gaf aan het bureau, maar het collectief.
OD205 werd gevraagd haar expertise met campussen en haar maatschappelijke betrokkenheid in te zetten in projecten in grote delen van Azië, het Midden-Oosten en Africa. Projecten in onder meer Indonesië, Singapore, Nigeria, Gabon en Kenia volgen elkaar in rap tempo op. Nieuwe Universiteiten en woongebieden, verbeteringen van kampongs en duurzame irrigatieplannen; al dat werd door een 150-tal ontwerpers vanuit drie vestigingen [Delft, Eindhoven, Singapore] onder handen genomen.
Het bureau was stevig verbonden aan het Internationale Modernisme. Elke opgave werd functioneel, rationeel en analytisch benaderd. Op stedenbouwkundig gebied bouwde OD205 deze aanpak uit tot een haast wetenschappelijk model. Op architectonisch vlak toonden de ontwerpen een fascinatie voor architectonische structuur en een intelligente industrialisatie van het bouwproces.

 

1980 - 2010 | de grote crises

4
In de jaren 80 werd het bureau diep door de economische neergang en door de veranderende rol van de Wereldbank geraakt. In binnen- en buitenland slonk het portefeuille. Een nieuwe generatie naam de leiding van het bureau over. Zij wisten OD205 te verkleinen en gelijktijdig een aantal spraakmakende projecten te ontwerpen. Maar, nieuwe opvattingen over het vak en over de eigen organisatie hadden ook tot gevolg dat intern een roerige periode aanbrak. In 1994 leidde dit tot een pijnlijke splitsing van het bureau. Sinds die tijd bestonden er twee bureaus die OD205 in hun naam voerden: één bureau voor stedenbouw en één voor architectuur; tot juni 2016 beiden gevestigd aan de Oude Delft 205.

 

5
Het stedenbouwkundige bureau volgde een vrij pragmatische koers. De bureauleiding focuste op gedegen adviezen en optimale dienstverlening. Mede door het goede economische klimaat en de constante stroom van opdrachten werden belangrijke maatschappelijke veranderingen niet op tijd onderkend: de afnemende invloed van de overheid op de ruimtelijke ordening, het belang van transparantie en samenwerken en de noodzaak nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. De economische crisis die zich sinds 2008 ontvouwde leidde uiteindelijk tot een nieuw management dat een radicale koerswijziging doorvoerde.

 

2010 - nu | nieuw elan

6
Eind 2010 werd Ralf Hottenträger mede-directeur. Een klein jaar later verwierf hij het tot OD205 stedenbouw+landschap omgedoopte bureau en vormde het om tot een compacte organisatie. Een voorwaarde om de crisis in de branche het hoofd te kunnen bieden. Samen met de projectleiders Danny Nelemans en Arjen Stam dekten de eerste jaren drie professionals de vakgebieden stedenbouw, buitenruimte-ontwerp en planologie af. Met behulp van een flexibele schil van ontwerpers en specialisten kon voor elke opgave telkens een customized team samen worden gesteld. Vanaf het begin zagen de kernleden het als hun missie het bureau weer tot grote hoogte te brengen; in maatschappelijke relevantie, drive en vooruitstrevendheid. Stapsgewijs wist het bureau weer een herkenbare signatuur op te bouwen. Met eigengereidheid, optimisme en geloof in de kracht van het ontwerp begon het bureau uit een diep dal te klimmen. Met het aannemen van nieuwe junior-collega's werd vervolgens aan een breed scala van projecten gewerkt; aan klassieke opdrachten, taaie tenders, grootse prijsvragen, kleine interventies en eigen initiatieven.

 

7
Juni 2016 eindigde één hoofdstuk en begon een nieuwe: beide 'OD205-bureaus' verlieten het statig pand aan de Oude Delft 205.
Terwijl de architecten hun naam opgeven en fuseren gaat het stedenbouwkundig bureau onder de naam OD205 door en verhuist naar de Schiecentrale in Rotterdam. Net als 50 jaar eerder is er weer overeenstemming tussen bureauadres en bureaufilosofie.
Aan de Schiehavenkade heeft het bureau een nieuw en groter thuis gevonden dat gekenmerkt wordt door onze drie kernthema's:


transformatie | perspectief | innovatie


Met een groeiend aantal collega's zetten Ralf, Danny en Arjen hun uitgestippelde koers voort. Meer dan ooit tevoren vormen de vakgebieden stedenbouw, ruimtelijke ordening en inrichting van het openbaar gebied een integraal onderdeel van onze complexe samenleving. Ons bureau wil hiervan een onmisbaar deel zijn.


Sinds de zomer van 2016 onder de naam od205 | een ander perspectief