Blogs

STEDELIJKE ONTWIKKELING À LA GOOGLE

Door: Judit Gaasbeek Janzen

 

Google krijgt de mogelijkheid een eigen stadsdeel te bouwen in Toronto. Een stad bruisend van de nieuwste technische snufjes. Los van de discussie rondom multinationals die de stedelijke omgeving in hun greep lijken te hebben en de vraag hoeveel privacy een inwoner van de ‘Google-wijk’ nog heeft, valt er ook op een positieve manier naar dit nieuws te kijken: Eindelijk gebeurt er iets!

 

Het werd hoog tijd dat er een plek kwam waar alle innovatie die tegenwoordig in rap tempo van de tekentafels komt geïmplementeerd en getest kan worden in het stedelijke landschap. Deze proeftuin is een motor om de vertaling van innovatie naar daadwerkelijke implementatie te versnellen. Om de plannen goed uit te kunnen voeren moeten er veel uitzonderingen gemaakt worden op de bestaande wet- en regelgeving. Alleen zo krijgt Google de kans om alle snufjes die het ontwikkelt in de echte wereld te testen.

 

In Nederland beginnen we een beetje achter te lopen. Als we dat niet al doen. We zitten vast in het huidige systeem dat we ergens rond 1848 met elkaar hebben afgesproken. Een primetime deel van de stad weggeven aan een multinational zodat zij daar kunnen doen en laten wat ze willen om de energietransitie een stap verder te brengen, dat zal je in Nederland niet snel zien gebeuren.

 

‘Als we onze klimaat doelen willen halen moeten we 60 keer sneller acteren dan we nu doen’ riep Joachim Declerck tijdens het Stadmakerscongres 2017. We weten wat ons te doen staat, maar niemand heeft enig idee hoe we echt grote stappen kunnen maken. Want de energietransitie draait om meer dan alleen op een duurzame wijze kwh opwekken. Het is zowel een maatschappelijk als een ruimtelijk traject. En daar gaat het nu nog mis.

 

Burgers willen wel, maar voelen zich nu niet serieus genomen, bestuurders doen hun best, maar voelen zich ten onrechte aan de schandpaal genageld. Er moet een nieuwe balans komen in de rol van de overheid en de rol van de burgers. Burgers moeten weer vertrouwen krijgen in de overheid, in dat zij de moeilijke en taaie processen aankan. En de overheid moet ook vertrouwen hebben in de bevolking en faciliteren dat ook van onderaf grote stappen gemaakt kunnen worden. Zo werk je van twee kanten naar elkaar toe en vindt transformatie op alle schalen tegelijk plaats. Samen moeten we het doen.


Laten wij dus de kracht en macht van Google benutten en de ontwikkelingen in Toronto nauw in de gaten houden. Een wijk, volledig ondersteund door innovatieve techniek die volgens Google gezonder, schoner, veiliger en mogelijk zelfs leuker kunnen kan zijn dan de steden van vandaag. Volgens mij leren wij er sowieso van, of het nou een succes wordt of niet.