Initiatief gelanceerd
24 maart 2015

Vandaag is ons initiatief 'Matchmaking op het Ariënsplein' gelanceerd op het crowdsourcing platform Ome Cor.

 

Op basis van een inspirerend beeld waarin ruimte wordt geschapen voor jonge ondernemers, voor klussers, voor een zorghotel en voor een fantastisch urban rooftop proberen wij potentiële gebruikers te prikkelen zich kenbaar te maken.

 

De cruciale opstap naar een duurzame transformatie van het Ariënsplein is namelijk het in kaart brengen van behoeften, kennis, ambities, financieringsmogelijkheden en bouwoplossingen. Dat is waar wij voor gaan! Let’s match!

Ariënsplein Enschede

Vind eenvoudig vergelijkbare projecten, kies uw interesse:

(stads)landschap   collectief particulier opdrachtgeverschap (cpo)   duurzaamheid   herstructurering   participatie   visie
Project Details

Opdrachtgever: OD205Periode: 2015Producten: strategie, initiatiefProgramma: ca. 2,5 ha vrijkomende ziekenhuislocatieBinnen twee jaar verhuist het MST in Enschede naar de nieuwbouw aan het Koningsplein. De locatie Ariënsplein komt daardoor leeg te staan. In het verleden zijn voor de oude gebouwen weliswaar ideeën ontwikkeld maar deze vereisen òf gemeenschapsgeld dat er niet is òf particulier initiatief dat tot op heden niet is ontplooid. Wij ontwikkelden een strategie gericht op 'matchmaking' tussen leegstaande vierkante meters en potentiële gebruikers.