levensloopbestendig wonen

WHO CARES
Woonoord Sintmaheerdt Leek
Woonoord Duivenvoorde Leidschendam-Voorburg
Benedictus locatie Rijswijk
Kies uw interesse

Maak hieronder met één muisklik een
selectie van interessante projecten:

(stads)landschap   beeldkwaliteitsplan   bestemmingsplan   buitenruimte   cascoplan   collectief particulier opdrachtgeverschap (cpo)   cultuur   cultuurhistorie   duurzaamheid   herstructurering   infrastructuur   initiatief   landelijk gebied   levensloopbestendig wonen   nieuwe woongebieden   participatie   planoptimalisatie   supervisie   visie   werklandschap  
levensloopbestendig wonen

Een leven lang wonen

De laatste jaren zijn zorg en wonen aan grote veranderingen onderhevig.

Door vergrijzing wordt de behoefte aan zorg steeds groter en verandert de maatschappelijke kijk op zorg. De overheid trekt zich steeds verder terug en vertrouwde zorgconcepten blijken niet meer aan te sluiten op hedendaagse wensen en eisen van cliënten. De verschuiving van bijvoorbeeld intramurale naar extramurale zorg of de trend naar vermaatschappelijking van de zorg en de bouw van woningen voor niet-cliënten op instellingsterreinen zijn bekende fenomenen. Anders dan bij ‘gewone’ opgaven in de woningbouw is de inbreng van stedenbouwkundige expertise in de zorg geen vanzelfsprekendheid. Toch is het juist de inbedding in een grotere context, zowel procesmatig als inhoudelijk, die het slagen van een project kan bevorderen.