Kies uw interesse

Maak hieronder met één muisklik een
selectie van interessante projecten:

(stads)landschap   beeldkwaliteitsplan   bestemmingsplan   buitenruimte   cascoplan   collectief particulier opdrachtgeverschap (cpo)   cultuur   cultuurhistorie   duurzaamheid   herstructurering   infrastructuur   initiatief   landelijk gebied   levensloopbestendig wonen   nieuwe woongebieden   participatie   planoptimalisatie   supervisie   visie   werklandschap  
werklandschap

Van bedrijventerrein naar werklandschap

Decennialang had de ontwikkeling van bedrijventerreinen een zuiver technische, monofunctionele insteek. Die tijden zijn voorbij. 

Gemeenten, bedrijvenschappen en ontwerpers hebben de relevantie van deze opgaven (her)ontdekt. Wij hebben ondertussen ruime ervaring met het ontwerpen van ware werklandschappen. Hierbij wordt ingezet op het scheppen van ruimtes en plekken met identiteitswaarde. Daarnaast zijn ze aantrekkelijk en geschikt voor andere functies. Met zachte hand op weg naar gemengde gebieden!