Kies uw interesse

Maak hieronder met één muisklik een
selectie van interessante projecten:

(stads)landschap   beeldkwaliteitsplan   bestemmingsplan   buitenruimte   cascoplan   collectief particulier opdrachtgeverschap (cpo)   cultuur   cultuurhistorie   duurzaamheid   herstructurering   infrastructuur   initiatief   landelijk gebied   levensloopbestendig wonen   nieuwe woongebieden   participatie   planoptimalisatie   supervisie   visie   werklandschap  
landelijk gebied

Transformaties in het landelijk gebied

Het landelijk gebied verliest steeds meer aan kracht. 

Ruimtelijke en economische versnippering bedreigt ons cultuurlandschap dat wereldwijd een unieke plaats inneemt. Voor duurzaam behoud, ontwikkeling en beheer van het landelijk gebied zijn wij voortdurend op zoek naar nieuwe integrale strategieën. Strategieën waarin relaties worden gelegd tussen economische veranderingen, demografische ontwikkelingen en nieuwe programma’s - gebaseerd op maatschappelijke behoeften. Het resultaat is: ambitieuze plannen die aan de karakteristieke dorpse of landschappelijke structuren een nieuwe belangrijke impuls geven.