Kies uw interesse

Maak hieronder met één muisklik een
selectie van interessante projecten:

(stads)landschap   beeldkwaliteitsplan   bestemmingsplan   buitenruimte   cascoplan   collectief particulier opdrachtgeverschap (cpo)   cultuur   cultuurhistorie   duurzaamheid   herstructurering   infrastructuur   initiatief   landelijk gebied   levensloopbestendig wonen   nieuwe woongebieden   participatie   planoptimalisatie   supervisie   visie   werklandschap  
cultuurhistorie

Bouwen op cultuurhistorische waarden

Wij geloven in de kracht van cultuurhistorische kenmerken en kwaliteiten voor de toekomst. 

 

De kernvraag is steeds: wat zijn de essentiële cultuurhistorische kwaliteiten van een gebied, structuur of gebouw, die bij ruimtelijke ingrepen gerespecteerd dienen te worden. Omdat dynamiek één van de wezenskenmerken van onze leefomgeving is, gaat het niet alleen om het behoud van bestaande kwaliteiten, maar vooral om het stimuleren en sturen van ontwikkelingen met als doel: het versterken en herkenbaar houden van de cultuurhistorische identiteit van een plek.