Kies uw interesse

Maak hieronder met één muisklik een
selectie van interessante projecten:

(stads)landschap   beeldkwaliteitsplan   bestemmingsplan   buitenruimte   cascoplan   collectief particulier opdrachtgeverschap (cpo)   cultuur   cultuurhistorie   duurzaamheid   herstructurering   infrastructuur   initiatief   landelijk gebied   levensloopbestendig wonen   nieuwe woongebieden   participatie   planoptimalisatie   supervisie   visie   werklandschap  
herstructurering

Frisse dynamiek in de stad

Sloop en herstructurering waar het moet, behoud en transformatie waar het kan! 

 

Onze stedelijke gebieden kennen een grote dynamiek. In cyclische bewegingen worden gebieden ontwikkeld, groeien tot grote hoogten en dreigen weer te vervallen. Wij leveren graag een belangrijke bijdrage aan het voorkómen of het stopzetten van verval. Daarbij kijken wij zorgvuldig naar bestaande kwaliteiten om de strategie mede te bepalen. Met onze fysieke voorstellen blazen we in ieder geval nieuw leven in bestaande buurten en wijken. Daarbij werken wij graag met bewoners samen. Onze ervaring met participatie is groot en zonder meer positief.