Kies uw interesse

Maak hieronder met één muisklik een
selectie van interessante projecten:

(stads)landschap   beeldkwaliteitsplan   bestemmingsplan   buitenruimte   cascoplan   collectief particulier opdrachtgeverschap (cpo)   cultuur   cultuurhistorie   duurzaamheid   herstructurering   infrastructuur   initiatief   landelijk gebied   levensloopbestendig wonen   nieuwe woongebieden   participatie   planoptimalisatie   supervisie   visie   werklandschap  
nieuwe woongebieden

Het nieuwe wonen

Een mooie woning wil iedereen, maar het liefst ook in een aansprekende woonomgeving! 

Na jaren van kwantitatieve groei en weinig aandacht voor de unieke kwaliteit van nieuwe woonwijken is onze wereld aan het veranderen. In de ruimtelijke ontwikkeling wordt de vraag nu sturender geacht te zijn dan het aanbod. Organische groei en particuliere initiatieven worden omarmd maar en passant dreigen wij ook 100 jaar ontwikkeltraditie te verliezen. Is dat erg? Het is in ieder geval de vraag of wij in dit nieuwe tijdperk er beter in slagen kwalitatieve groei te realiseren dan in de afgelopen periode. Kopers en huurders zijn ons inziens gebaat bij een mooie en heldere openbare ruimte en bij een zonering van woningtypologieën die een samenhangend geheel bevorderen. Een uitgekiend doch flexibel stedenbouwkundig plankader is de basis voor een geliefde woonomgeving.