infrastructuur

Antwerpen Linkeroever
Ambachtsezoom Hendrik-Ido-Ambacht
Kersenbaan Amersfoort
Plantagekwadrant Zuidplaspolder
Kies uw interesse

Maak hieronder met één muisklik een
selectie van interessante projecten:

(stads)landschap   beeldkwaliteitsplan   bestemmingsplan   buitenruimte   cascoplan   collectief particulier opdrachtgeverschap (cpo)   cultuur   cultuurhistorie   duurzaamheid   herstructurering   infrastructuur   initiatief   landelijk gebied   levensloopbestendig wonen   nieuwe woongebieden   participatie   planoptimalisatie   supervisie   visie   werklandschap  
infrastructuur

Ruimtelijke inpassing van infrastructuur

Onze (auto)mobiliteit heeft een grote impact op onze leefomgeving. 

 

Wij beschouwen het ontwerpen van infrastructuur als meer dan een verkeerskundige opgave, als een ruimtelijke ontwikkelingsopgave van stad en landschap, vanzelfsprekend ook met een belangrijke sociale component. Een weg is meer dan een snelle verbinding van A naar B: het is een openbare leefruimte, een markante of ondergeschikte landschappelijke of stedelijke structuur en het biedt de mogelijkheid om de omgeving te beleven.